torsdag, 23 november 2017, 19:41

Marknadschef
Claes-Håkan Johansson
08-657 19 13

Avtalsfrågor, frågor om månadsfiler och statistikFörlagsservice

forlagsservice@forlagssystem.se 08-657 18 40

 

Kundservice/order

order@forlagssystem.se
08-657 95 00

 

Ekonomi

ekonomi@forlagssystem.se
08-657 95 00

 

 

 

 
För dig som har din distribution hos oss hälper vi gärna till med att få ut ditt förlags budskap till bokhandeln.

  • Delta i vårt
    e-postutskick
  • Distribution av tryckt reklammaterial

Nyhetsbrev till
bokhandlare »


Förlagssystem erbjuder en unik tjänst för Print on Demand, helt integrerad med vårt affärs- och logistiksystem.

 

Detta sker i samarbete med BoD som är marknadsledande inom digitaltryck av böcker i Europa.
Läs mer »


 


 

 

 

 

 

 

 

 


FÖRLAGSLOGISTIK

Förlagssystem erbjuder bokförlag totallösningar för distribution. Förlaget äger böckerna medan vi tar hand om order/kundtjänst, databehandling och registervård, fakturering och kundreskontra samt lagerhållning, packning och expediering av gods.

 

Vi erbjuder omfattande statistik/beslutsstöd som distribueras digitalt eller på listor. Förlagssystem levererar även komplett underlag för bokföring till förlagets egna redovisningssystem.

 

Ni får kontroll och styrning över flödet av böckerna samtidigt som ni kan ägna hela er uppmärksamhet åt själva bokproduktionen.

 

För mindre förlag med små resurser erbjuder vi tjänsten Distribution BAS.

 

Distributionsbegreppet tillförs ständigt nya värden. Förlagssystem finns i frontlinjen i denna utveckling gällande kunskaper och teknik.

 

Vill du veta mer?
Kontakta Claes-Håkan Johansson, Marknadschef, tel 08-657 19 13.