Hållbarhet

För oss på Förlagssystem är kvalitets- och miljöfrågor mycket viktiga

Vi är certifierade!

Vi lägger stort fokus på miljö, kvalitet och hållbar utveckling, därför är vi certifierade i Kvalitet 9001:2015, Miljö 14001:2015 samt Arbetsmiljö 45001:2018. Certifikatet avser Tredjepartslogistik för uppdragsgivare med behov av plock och pack, lagring, import, distribution och administrativa tjänster samt kundservice.

Hållbar E-handel

Hållbar E-handel är ett branschinitiativ som samlar aktörer inom svensk e-handel för att tillsammans hitta lösningar för att göra branschen mer hållbar. Konsumenterna vill handla hållbart och e-handel är det hållbara alternativet om alla som är en del av ekosystemet samverkar för att skapa rätt förutsättningar.

Som medlem i Hållbar E-handel vill Förlagssystem vara med och skapa en branschstandard för hållbar e-handel. Först när hållbarhet blir mätbart för alla e-handlare kan vi börja sätta upp mål för branschen som alla förstår.

Kvalitet för oss är att leveranserna är korrekta, rätt antal i rätt tid. Vi följer upp vad kunderna tycker om oss genom en kundenkät regelbundet.

Förlagssystem bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Genom att ständigt dokumentera och förbättra våra processer arbetar vi på ett strukturerat sätt för att uppnå maximalt kundvärde och felfria tjänster. Miljökrav är en självklar del i detta och vi strävar ständigt efter att välja produkter och leverantörer med höga miljökrav. 

Förlagssystems

Kvalitetspolicy

Förlagssystems tjänster består av lagerhållning av produkter samt packning av dessa till återförsäljare och direkt till återförsäljarnas slutkund. På Förlagssystem arbetar vi fortlöpande med att se över verksamheten för att ständigt kunna förbättra arbetssätt och processer i syfte att uppnå maximal effektivitet.

Kunderna ska kunna lita på oss

 • För oss innebär kvalitet att vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar som uppfyller kundens krav.
 • Vi betonar därför betydelsen av kvalitet som en integrerad del av företagets kultur och verksamhet
 • Kvalitetssäkring är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och en avgörande orsak till att kunderna väljer våra tjänster
 • Vi ska även uppfylla andra krav såsom lagar och förordningar som vår verksamhet omfattas av.

 

Vi gör rätt från början

 • För att nå hög kvalitet och kostnadseffektivitet i vårt arbete strävar vi mot att göra rätt från början.
 • Detta innebär att vi ska bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom kvalitetsmedvetna medarbetare med hög kunskap.
 • Vi ska regelbundet utvärdera och dokumentera hur kunder uppfattar vår kvalitet.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar
 • Våra medarbetare ska få utbildning i kvalitetsfrågor och aktivt delta i arbetet med att åstadkomma ständiga förbättringar.
 • Vi skall skapa engagemang om att förbättra verksamheten löpande
 • För våra kunder är vi en viktig partner i deras affär, en partner som förbättrar kvaliteten på uppdraget och tillför ökat kundvärde.
 • Vi sätter upp mål som mäts, kommuniceras och utvärderas.

 

Vi ställer krav på våra leverantörer

 • Kvalitetskraven på produkter och tjänster som vi köper in, eller lägger ut hos underleverantörer, ska motsvara de krav vi ställer på oss själva.
 • Leverantörens kvalitetsarbete ska utvärderas innan ett avtal tecknas. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav och regelbundet utvärdera hur leverantören uppfyller kraven.

Kvalitet i fokus

”För oss innebär kvalitet att vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar som uppfyller kundens krav”

Förlagssystems

Miljöpolicy

Förlagssystems tjänster består av lagerhållning av produkter samt packning av dessa till återförsäljare och direkt till återförsäljarnas slutkund. På FS arbetar vi fortlöpande med att se över verksamheten och förändra arbetssätt och processer för att uppnå en minimal miljöpåverkan. Vår miljöpolicy ligger till grund för att fastställa våra miljömål.

Miljöhänsyn
Miljöhänsyn bygger på delaktighet och engagemang från våra medarbetare och kunder samt att vi ställer tydliga krav på leverantörer och samarbetspartners. Livscykelperspektiv ska beaktas vid alla inköp.

Ständiga förbättringar
Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och har engagerade medarbetare som stödjer detta. Utan att ge avkall på kvalitet, strävar vi efter att välja produkter och tjänster som är miljöanpassade. Vi källsorterar avfall för återvinning. FS är anslutet till näringslivets materialbolag för återvinning och omhändertagande av förpackningsmaterial. Vi stimulerar och möjliggör att köra elbil i tjänsten. Vi följer lagar, krav och förordningar inom miljöområdet och arbetar för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.

Tjänster

Förlagssystem är en av landets ledande aktörer inom distribution och effektiva logistiklösningar för bokförlag och e-handlare. 

Kontakta oss

Hos oss får du alltid en personlig kontakt. Välkommen att kontakta oss med era frågor så berättar vi mer om vår verksamhet och tjänster.

Om oss

Sedan starten 1989 erbjuder Förlagssystem effektiva och marknadsledande logistiklösningar anpassade för bokbranschen. 

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!