För oss på Förlagssystem är kvalitets- och miljöfrågor mycket viktiga och därför har vi certifierat oss i Kvalitet 9001:2015 och Miljö 14001:2015.


Kvalitet för oss är att leveranserna är korrekta, rätt antal i rätt tid. Vi följer upp vad kunderna tycker om oss genom en kundenkät regelbundet.


Förlagssystem bedriver ett aktivt miljöarbete och källsorterar avfall för återvinning. Vi strävar efter att välja produkter och tjänster som är miljöanpassade. Vi följer lagar och krav inom miljöområdet.


Vi arbetar med ständiga förbättringar efter våra kunders och marknadens behov.

 

Certifikat ISO 9001:2015 och 14001:2015

FTI Anslutningsbevis 2021

Vi är miljö- & kvalitetscertifierade

Vi lägger stort fokus på miljö, kvalitet och hållbarutveckling, därför är vi certifierade i Kvalitet 9001:2015 och Miljö 14001:2015. Certifikatet avser lagerhållning av böcker samt packning av dessa till återförsäljare och direkt till återförsäljarnas slutkund.

Förlagssystems tjänster består av lagerhållning av produkter samt packning av dessa till återförsäljare och direkt till återförsäljarnas slutkund.

På FS arbetar vi fortlöpande med att se över verksamheten för att ständigt kunna förbättra arbetssätt och processer i syfte att uppnå maximal effektivitet.


Vi håller vad vi lovar
För FS innebär kvalitet att vi erbjuder kunden kostnadseffektiva kundlösningar som uppfyller dennes krav i enlighet med vad som överenskommits. Vi ska även uppfylla andra krav såsom lagar och förordningar som vår verksamhet omfattas av.


Vi gör rätt från början
För att nå hög kvalitet och kostnadseffektivitet i vårt arbete strävar FS mot att göra rätt från början. Detta innebär att vi ska bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom kvalitetsmedvetna medarbetare. Vi ställer kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners.


Vi förbättrar ständigt
Våra kunder ska uppfatta oss som en viktig partner i sin affär, en partner som förbättrar kvaliteten på uppdraget och tillför ökat kundvärde. Vi förbättrar ständigt våra rutiner och processer genom att sätta upp mål som mäts och utvärderas. FS personal ska visa ett personligt ansvar och intresse för kvalitet samt följa givna instruktioner och rutiner.

Detta leder till att vi ständigt förbättrar kvaliteten på våra tjänster och vårt verksamhetssystem.

 

 

Förlagssystems tjänster består av lagerhållning av produkter samt packning av dessa till återförsäljare och direkt till återförsäljarnas slutkund.

På FS arbetar vi fortlöpande med att se över verksamheten och förändra arbetssätt och processer för att uppnå en minimal miljöpåverkan. Vår miljöpolicy ligger till grund för att fastställa våra miljömål.


Miljöhänsyn
Miljöhänsyn bygger på delaktighet från våra anställda och kunder samt att vi ställer krav på leverantörer och samarbetspartners. Livscykelperspektiv ska beaktas vid alla inköp.


Ständiga förbättringar
Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och har engagerade medarbetare som stödjer detta. Utan att ge avkall på kvalitet, strävar vi efter att välja produkter och tjänster som är miljöanpassade. Vi källsorterar avfall för återvinning. FS är anslutet till näringslivets materialbolag för återvinning och omhändertagande av förpackningsmaterial.

Vi följer lagar, krav och förordningar inom miljöområdet och arbetar för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.